ÚDOLÍM ODRY A BUDIŠOVKY

Tato trasa vedená proti proudu řeky Odry a jejímu přítoku Budišovce nám umožní na dvaceti kilometrech sledovat neustále se měnící scenérii tohoto malebného koutu naší země.

Výchozím bodem je stanice ČD Heřmánky. Půjdeme po zelené směr „Spálovský mlýn“ po silnici lemující řeku Odru. Po necelém kilometru přijdeme do obce Klokočůvek, kde kousek za hospodou Na růžku uvidíme vpravo od silnice výrazné skalisko, přírodní památku „Vrásový soubor“, který názorně dokumentuje obrovské síly doprovázející horotvorné procesy.

Od rozcestí Spálovský Mlýn (344 m n.m.) – pozor, jsou zde dva rozcestníky – jdeme po modré směr Hadinka, Budišov na Budišovkou 18 km. Zprvu půjdeme lesní cestou zaříznutou do strmého svahu, nad levým břehem Odry. Na několika místech se nám naskytnou nevšední výhledy na třpytící se hladinu řeky lemovanou mohutnými stromy. Pak nás modrá značka odvede dál od řeky do hustých smíšených lesů, které občas přerušují malé paseky. Před Hadinkou však sejdeme až k Odře, abychom mohli opustit a vydat se podél jejího přítoku – Budišovky.

rozcestí Hadinka (395 m n. m.) se nachází letní rekreační středisko. Od něj pokračujeme dále po modré a po přebrodění malého potůčku budeme mírně stoupat asi dva kilometry. Po krátké rovince pak následuje sestup dolů. V osadě Čermenský Mlýn si můžete prohlédnout pozůstatky po bývalé těžbě břidlice. Dále pokračujeme malebným údolím Budišovky, kde občas míjíme chaty a trampské osady, až k aktivnímu lomu na břidlici, před ním odbočíme doleva přes brod řeky Budišovky a dále pokračujeme po pravém břehu až k rozcestí Starooldřůvecká silnice (476 metrů).

Zbývající dva kilometry do Budišova nad Budišovkou ČD půjdeme po silnici až na nádraží. Pěkným zakončením tohoto výletu je jízda motoráčkem z Budišova zpět do Heřmánek. Zejména jízda podél řeky Čermné je opravdovým potěšením pro každého turistu.


POSLEDNÍ AKTUALIZACE:
VYBER