•  

Informace o KČT Brušperk

Adresa


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor BRUŠPERK
Registrační číslo: 113 203
Odbor KČT Brušperk byl založen 5. 4. 1997.

Náš klub se věnuje především pěší turistice:

 • pořádá pravidelně minimálně 2x do měsíce výlety pro veřejnost
 • v dubnu turistický pochod - Jarní Tuláček
 • v září turistický pochod - Brušperský Tulák
 • v prosinci pochod -Zimní Tuláček

Okrajově se věnuje i cykloturistice:

 • občasné vyjížďky na kolech
 • součástí turistické akce Brušperský Tulák jsou i tři cyklotrasy (40,42,100km)

Žijeme i společenským životem:

 • prosincové škvaření vaječiny

VÝBOR KČT BRUŠPERK


 • Jaromír Vávra
 • Lukáš Makúch
 • Ivana Gromotovičová
 • Věra Drozdová
 • Věra Vávrová;
 • Jana Konečná
 • Vladimír Gromotovič

Předseda KČT Brušperk:
Jaromír Vávra
Borošínská 667
739 44  Brušperk
tel.: 774 868 773

 znak KČT Brušperk
oficiální znak KČT Brušperk