roh Hlavní strana r r kdo jsme? r r plán akcí roh r z našich akcí r r ostatní kluby KČT r r tipy na výlet r r kontakty r r fotogalerie r

VÝLET NA NEJVYŠŠÍ VRCHOL OSTRAVY

Nová turistická stezka na haldu Ema je tajemnou výpravou za minulostí města


Z téměř neproniknutelného porostu náletových dřevin neočekávaně vylétne poštolka. Jsme na rozcestí pod vrcholem haldy Ema ve Slezské Ostravě a turistický ukazatel prozrazuje, že ke zdolání nejvyššího vrcholu města schází pouhých pět set metrů. Husté porosty jív, osik a bříz najednou střídá husté úpatí haldy.

Svah se vybarvuje do červena a prohořelá hlušina v odstínech cihlové drti vydává neobvyklé teplo. Stačí se jen dotknout. Povrch haldy připomíná maximálně hodinu vyschlá kamna.

Všude se vznášejí jemné kouřové obláčky vyvěrající z nitra hory. „Horké plynné exhalace obsahují převážně kysličník siřičitý, a protože mají podobu bělostných závojů, zdá se nám, jako by halda vydechovala,“ vypráví zasvěceně o haldě přírodovědec Vladimír Kroutilík. Pokud by to měl říct romantičtěji, dodal by: „Halda čpí dechem draka, který čeká na svou další oběť.“

JE HALDA NEBEZPEČNÁ?

Halda pořád sama o sobě pracuje. Putování na její vrchol je na vlastní nebezpečí,“ uvádí Klub českých turistů v propagačním materiálu, který byl vydán u příležitosti letošního zpřístupnění stezky.

S trochou nadsázky lze říci, že kdyby na temeni haldy usnul znavený turista, byl by to možná spánek věčný. To dokazují i historické novinové zprávy, z nichž jedna zněla například takto: „Dělník K. Glajcar jsa opilý zašel na haldu u jámy nasbírat uhlí. Ohřívaje se u hořícího místa nadýchal dusivých plynů a zemřel. Co ta kořala natropila již zla!“

Zpřístupnění haldy uvítali všichni milovníci industriální Ostravy. „Návštěvníky Ostravy bych lákal především na průmyslové památky. Třeba do Dolní oblasti ve Vítkovicích a na Slezskou Ostravu až na vrchol haldy Ema a odtud kolem zoologické zahrady k národní kulturní památce Dolu Michal,“ přál si vytyčení podobné stezky už mnoho let ostravský městský archivář Antonín Barcuch.

Nová turistická stezka mapuje především hornické dějiny města. Symbolicky začíná na Černé louce za divadlem, ale připojit se na ní lze v cestu města například i na známém Sýkorově mostu přes Ostravici. Stezka následně prudce stoupá ulicemi Slezské Ostravy, a když ulice na Burni zahne na štěrkovou silnici ulice Vlčkovy, je už cíl na dosah.

Stezka prudce odbočí přímo do svahu haldy Ema a po chvíli turista stojí na rozcestí pod vrcholem haldy.

Nejvyšší vrchol Ostravy leží ve výšce 315 metrů nad mořem. Původně halda dosahovala výšky 327 metrů, ale prohořením se snížila. Dnes je dominantou Ostravy, i když stále nedoceněnou, takže v propagačních materiálech města je její význam necitlivě potlačován. Halda měla být zlikvidována, dnes je památkově chráněna.

Kilometráž trasy (žlutá značka KČT):

Černá louka – lávka přes Ostravice (0,4 km) – odbočka ke Slezskoostravskému hradu (1 km) – most M. Sýkory (1,5 km) – tank – Slezskoostravská radnice – rozcestí pod haldou (4,5 km) – odbočka na vrchol haldy (0,5 km) – Hladnov, rozcestí (7 km) – Hladnov, Zoologická zahrada Ostrava (7,5km)


zdroj: časopis KČT Brušperk - Tulák

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK PŘIPRAVUJE:    Lukáš Makúch   a   Jaromír Vávra

Poslední aktualizace: